Vänmedlem

Vänmedlem
Medlem i en SPF-förening kan bli "vänmedlem" i en annan SPF-förening, och vara med på föreningens aktiviteter samtidigt som du stöttar föreningens verksamhet.  Vänmedlem har ej rösträtt och kan ej inneha styrelseuppdrag.

Konta oss om du önskar bli Vänmedlem i SPF Seniorerna Karlskoga. Avgiften är 90 kr / år.