Kontakta oss

Personbilden är ej tillgänglig.

Lars Lindblad

Styrelsen ordförande

Personbilden är ej tillgänglig.

Åke Karlsson

Styrelsen vice ordförande

Personbilden är ej tillgänglig.

Alvar Karlsson

Styrelsen kassör

Personbilden är ej tillgänglig.

Birgitta Olsson

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Viola Ingemarsson

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Anders Grahn

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Helny Svensson

Styrelsen ledamot