Månadsmöte 9 mars

På mötet måndag 9 mars underhöll Leif Brunnegård med berättelser från ”bögda”. Han var på gott humör och levererade många roliga historier. Leif har ett förflutet som lanthandlare mm. Han har också varit skribent i Alingsås Tidning och har gett ut ett flertal böcker. Vid dagens möte gjorde han nedslag i bl a Tämta, Ornunga, Nossebro och flera andra platser. Historierna handlade om torpare, bönder, präster, lärare m fl. I en paus serverades härliga semlor och kaffe/té. Efter ytterligare några historier överlämnade Gun-Britt Persson en blomma som tack för underhållningen. Ordf Leonard Mattsson tackade också Leif för hans medverkan och tackade även medlemmarna för den goda uppslutningen. Sedvanligt avslutades mötet med lottdragning.