Månadsmöte 13 januari

13 januari samlades 60 medlemmar i Kyrkans hus för att umgås, äta och dansa ut julen. Ordf Leonard Mattsson hälsade välkommen. Därefter bjöds medlemmarna att ta för sig av bröd, skinka, ost och risgröt. För underhållningen svarade Lennart Hermansson och Inga-Maj Sörqvist. Rolf och Gerd Svensson, båda veteraner inom SPF som fyllt 90 år nyligen, uppvaktades med en vacker blombukett. Till kaffet bjöd dom på en skånsk spettekaka. En hyllningssång sjöngs och ett fyrfaldigt leve utbringades. Efter en kaffepaus vidtog långdans genom lokalerna, varvid många deltog. Därefter blev det lottdragning. Mötet avslutades med allsång och en lyckad dag var till ända.