Årsmöte 2019

VÅRGÅRDA: Den 11 februari avhölls årsmöte för SPF Vitalia i Kyrkans Hus. 37 medlemmar mötte upp. Ordföranden Leonard Mattsson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Som punkt nr 2 på dagordningen hölls en parentation över fyra medlemmar som avlidit under år 2018. Till ordförande för mötet utsågs Jan Redebratt och till sekreterare utsågs Inga-Maj Sörqvist. Verksamhetsberättelse och balansräkning upplästes och godkändes. Revisionsberättelsen upplästes också. Därefter undrade ordf om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2018 kunde beviljas. Och så skedde. Leonard Mattsson valdes till ordförande ytterligare ett år. Vad gäller styrelsen i övrigt valdes två nya ledamöter in, Lizette Ahlqvist och Alvar Carlsson. Efter val av ombud och olika ansvarsuppgifter avslutades årsmötet och ordf tackade för deltagande och visat intresse.
Därefter serverades kaffe/té och en god smörgås samt därtill en god kaka. Leonard Mattsson avtackade Rolf Svensson för hans mångåriga medverkan i SPF:s styrelse, dels som styrelsemedlem och även som ordförande. Sekr Inga-Maj Sörqvist överlämnade en blombukett och gav honom en stor kram.
Vid årsmötets inledning och i samband med kaffepausen spelade Bo Fureby på dragspel och sjöng ett antal välkända låtar. Inger Mattsson tackade för den trevliga underhållningen och överlämnade en blomma till honom.
Avslutningsvis genomfördes lottdragning och nio lottvinnare vann varsin vinst.