Månadsmöte 16 sept

Måndag 16 september hade föreningen månadsmöte i Kyrkans Hus. 38 medlemmar mötte upp. I foajén var en utställning arrangerad med bilder från två bussresor som gjorts under sommaren. Ordf Leonard Mattsson hälsade medlemmarna samt dagens underhållare Kent-Ove ”Mille” Melin välkomna till mötet Sedan överlämnade han mikrofonen till kommunens äldrepedagog Robert Almqvist, som informerade om höstens olika programpunkter för seniorer. Dessa omfattar bio på biografen Rialto, föreläsningar och underhållning i Kyrkans Hus och två seniorfester hos Mathias Kök & Rum. Alltså ett ganska digert programutbud.
Kent-Ove tog därefter över och spelade ett stort antal melodier. Han delade ut ett allsångshäfte och många sjöng med i de välkända låtarna. Bland kompositörerna kan nämnas Lasse Berghagen, Sven-Ingvars och Evert Taube. Några av de låtar han framförde var egenkomponerade. Mellan låtarna berättade han lite om melodierna. I en paus serverades kaffe, té, smörgås och en kaka. Tillfälle gavs då till konversation vid kaffeborden. Efter det att Kent-Ove spelat ytterligare några melodier lämnade ordf information om höstens kommande programpunkter. Avslutningsvis lottades vackra blommor ut. Inger Mattsson tackade för trevlig underhållning och överlämnade en blomma till Kent-Ove.