Månadsmöte 18 oktober

Intressant och trevlig information om hälsofrämjande åtgärder

 Till månadsmötet 18 okt hade Madelene Smok från Maddes Hälsotek bjudits in, för att informera om kroppsvård och hälsofrågor. Hon inledde med, att ge några allmänna råd om hur man bör leva för att må bra. Motion i någon form är viktig och man bör undvika alltför enahanda arbetsställningar. En god mathållning är också eftersträvansvärt. För att förebygga och även åtgärda belastningsskador finns det olika slags massagetyper att välja på. Andra behandlingar kan vara t ex att placera ut ett slags sugkoppar eller värmestenar på ryggen, nacken eller magen. En intressant metod var, att ha ett tänt stearinljus placerat på ett öra, för att få bort öroneksem och vaxproppar. I en paus intogs kaffe, smörgås och en kaka. Vice ordf Alvar Karlsson tackade Madelene för hennes inspirerande föredragning och Jörgen Lofterud överlämnade en blomma. Därefter vidtog dragning i dagens lotteri och några vackra blommor hittade hem till lyckliga vinnare. Slutligen informerade Alvar om kommande programpunkter under hösten. Den 22 november är det årsmöte och 7 december blir det jultallrik. Alla är välkomna att spela bowling på Tånga torsdagar kl 10-11.