Om föreningen
Den lokala pensionärsföreningen SPF Vitalia i Vårgårda bildades 30 juni 1983 på initiativ av Britta Heyman. 2014 bytte föreningen namn till SPF Seniorerna Vitalia i Vårgårda. Föreningens mål och syfte är att skapa sociala kontakter och aktiviteter för äldre människor.
En dag varje månad hålls gemensamma möten i Kyrkans Hus lokaler på Kungsgatan 43 i Vårgårda. På månadsmötena lämnas information om aktuella händelser och dricks kaffe/té med tillbehör. Oftast är det också någon form av musikalisk underhållning. Bland aktiviteter som förekommer är bl a bussresor, bowling, mattcurling, syträffar, datakurser mm.
Föreningen har för närvarande ca 90 medlemmar och ingår i rikstäckande SPF Seniorerna Vitalia som har 270 000 medlemmar. SPF arbetar för att pensionärerna i Sverige skall ha goda livsvillkor vad gäller boende, vård och omsorg, sjukvård mm. Man bearbetar också politiker för att få en rättvis inkomstbeskattning. Det kan inte vara riktigt att pensionärer skall beskattas hårdare än arbetande människor.

STYRELSEN 
Stående från vänster: Lars Lindblad, Inga-Maj Sörqvist, Britta Ahlkvist, Jörgen Lofterud och Alvar Carlsson. Sittande från vänster: Lizette Ahlkvist, Leonard Mattsson, Inger Mattsson och Gun-Britt Persson