Månadsmöte 14 mars

Populäre Oscar Kjällgren underhåller med gitarr och sång.

På mötet träffas vi för en trevlig samvaro med underhållning och kaffe/té + smörgås. Information om kommande aktiviteter lämnas av vice ordf Alvar Carlsson. Mötestiden är som vanligt 15.00. Anmälan senast torsdag 10 mars på telefon 072-4062567

Välkomna!