Årsmöte 2020-02-10

Inför ett ovanligt stort antal medlemmar, ca 50 personer, hälsade ordf Leonard Mattsson välkommen och öppnade årsmötet. Han välkomnade också Ukuleletanterna som skulle stå för underhållningen. Först hölls en parentation över en under år 2019 bortgången medlem.

   

    

Till årsmötesordf valdes Jan Redebratt och till sekr valdes Inga-Maj Sörqvist. Dagordningen fastställdes. Verksamhetsberättelse samt balansräkning föredrogs och godkändes. Leonard Mattsson blev vald till ordf för ytterligare ett år. I övrigt blev det oförändrade personval av styrelseledamöter. Sedan övriga val genomförts förklarade Leonard Mattsson mötet avslutat. Han bjöd mötesdeltagarna att ta för sig av en härlig smörgås med dricka därtill. Ukuleletanterna Kerstin Hellman, Gunnel Olsén, Gun-Lis Yngve och Berit Karlsson spelade på sina instrument och sjöng flera kända sånger och visor bl a Kära mor (Göingeflickorna) och I en allé vill jag gå med dig (Sven-Ingvars). Tanterna var klädda i vackra klänningar och fantasifulla hattar. Leonard tackade för den trevliga underhållningen och tackade även mötesordf och mötessekr för deras insats. Avslutningsvis var det lottdragning med vackra blommor som vinster.