Program våren 2022

Här nedan finns vårprogrammet 2022. De två första mötena blev tyvärr inställda på grund av Coronapandemin. Vårt första möte blir 14 mars.