Månadsmöte 8 april

Mötet hölls i Tumbergs Hembygdsgård. 36 medlemmar deltog. Sammankomsten inleddes med en tipspromenad i det vackra men kalla vädret. Efter tipspromenaden gavs det möjlighet att titta in i skolmuséet. I den lilla stugan undervisades förr barn i årskurs 1-3. I jämförelse med dagens skolor var det mycket enkla förhållanden förr med trånga utrymmen och små resurser. Några skolluncher var det inte tal om, utan barnen fick ha med sig smörgåspaket och något att dricka hemifrån.
Återsamling gjordes i Tumbergstugan, där framdukade kaffe/té-bord väntade. Hembygdsföreningen hade ordnat med delikata smörgåsar och en god kaka. Annlis Kempe hälsade välkommen och bjöd alla att ta för sig. Efter förtäringen berättade Annlis om Hembygdsföreningen. Den bildades 1982 och ordnar med många aktiviteter. Tumbergstugan har forslats till Tumbergsplatsen och monterats ihop där av ideella krafter. Stugan är väldigt värdefull och används mycket till olika arrangemang. SPF:s ordf Leonard Mattsson tackade Annlis för en intressant föredragning och tackade också för att SPF fått komma på besök. Han informerade även om kommande programpunkter bl a vårmåltid i Kyrkans Hus 13 maj, vårresa till Göteborg 17 juni och hemlig resa i augusti.
Som avslutning spelades bingo och lottades ut kaffevinster.