Månadsmöte 27 september

Lars-Erik Frändberg gästade Kyrkans Hus återigen

Månadsmöte 27 september. Drygt 30 medlemmar kom till Kyrkans Hus för det första mötet efter ett års uppehåll på grund av Coronapandemin. Vice ordf Alvar Karlsson hälsade välkommen. Ett speciellt välkommen riktade han till dagens trubadur Lars-Eric Frendberg från Trollhättan. Inledningsvis informerade kommunens kultursamordnare Robert Almqvist om höstens Kulturprogram. Därefter spelade och sjöng Lars-Eric ett urval låtar av bl a Gunnar Wiklund, Little Gerhard, Björn Afzelius m fl. I en paus serverades en god smörgås och en god kaka till kaffet. Sedan fortsatte Lars-Eric med musik av Lasse Dahlkvist och Roy Orbison m fl. Mellan de låtar han spelade, berättade han också roliga historier. Avslutningsvis informerade Alvar om kommande aktiviteter. På torsdag startar bowling i Tångahallen, en ny programpunkt, kl 10-11.  Måndag 18 oktober kommer Madelene Smok från Maddes Hälsotek och informerar om kroppsvård och hälsofrågor. Mötet avrundades med lottdragning, där vinsterna bestod av kaffepaket.