Verksamhetsplan 2019

SPF Häggen är en aktiv förening som tillvaratar medlemmarnas intressen inom äldrepolitiken, men främjar också gemenskap, friskvård och utbildning. Vårt mål är att attrahera yngre seniorer till vår förening och samtidigt värna de behov som nuvarande medlemmar har.