Kontakta oss

Ingrid Backman

Revisor

Ulla-Britt Berggren

Folkhälsa/Friskvård

Lisbeth Bergman

Läkemedelsansvarig

Karin Burman

Medlemsregisteransvarig CU

Vivi-Ann Edelsvärd Öberg

Valberedning

Mona Lindblom

Valberedning ordförande

Ove Lindblom

Webbredaktör,Webbredaktör,Data,Data

Mona Wilsson

Pensionärsråd kommunalt (KPR) ordinarie

Rolf Wennberg

Revisor

Försäkringsansvarigl

Programansvarig             Telefonnummer
Roland Öberg                     070 545 27 78          
Mona Lindblom                   070 646 95 50
Vivi-Ann Edelsvärd-Öberg    070 381 11 93
Barbro Sundström               070 645 45 27
Ingbritt Dupuich                   070 676 78 33

Marknadsansvarig
Göran Lindqvist                   070 665 88 52