Månadsmöte oktober 2019

Ett hundratal medlemmar lyssnade på ”Livsnjutarna” Jarl-Olof Engström och Curth Svedbergs berättelse om ” Från kolugn till pappersbruk” som var inriktat på Smurfit Kappas uppbyggnad och utveckling.

 Läs mer

Jarl-Olov Engström (t.v.) och Curth Svedberg berättade om tillkomsten av Smurfit Kappa under rubriken "Från kolugn till pappersbruk".