Studiecirklar

SPF Häggen erbjuder ett flertal studiecirklar för föreningens medlemmar.

  • Studiecirkel i akvarellmålning

Kontakta gärna vårt studiecirkelombud Gunilla Nutti för att få veta vilka som är aktuella just nu:
gunilla.nutti@gmail.com
070-636 65 51

P.S. Gunilla efterlyser intresserade som skulle vilja leda en studiecirkel!
Kontakta henne för mera information!