Tankar från styrelsen

”Det är toppen att få tillhöra ett gäng eldsjälar”

Mitt namn är Gun Lindkvist. Detta är fjärde året jag arbetar i SPF Seniorerna Häggens styrelse. De tre första åren var jag sekreterare och detta år är jag vice ordförande. Jag har ett aktivt arbetsliv bakom mig och har tidigare inte varit särskilt aktiv i föreningslivet.

Jag var grundskolechef i Piteå kommun tills jag valde att gå i pension vid 63 års ålder. Jag är nu 71 år gammal och vill gärna fortsätta att vara aktiv. Förutom det ideella arbetet i Häggen så arbetar jag ungefär 25 % med ansvarsuppgifter i Brf Södra Hamnens styrelse.

Jag upplever arbetet i SPF Seniorerna Häggen som mycket stimulerande. Jag tycker att det är toppen att få tillhöra ett gäng eldsjälar, som ger av egen tid för att kunna erbjuda ett varierat utbud av aktiviteter. Möten med så många trevliga, glada medlemmar ger kraft att ge järnet i styrelsearbetet.

Glädjen i att kunna bidra till att så många som möjligt av våra medlemmar ska fortsätta att ha ett aktivt liv som seniorer är mycket stimulerande. Jag hoppas att många upplever våra sammankomster som trevliga happenings.

Jag vill verkligen uppmama fler att ta några av sina år som senior att arbeta aktivt med oss. Det kan vara i styrelsen, men även att bre mackor och koka kaffe, sälja lotter eller att komma med en hjälpande hand vid ett möte uppskattas oerhört.

Gun Lindkvist