Årsmöte 2019 underhållning

Svante Lindqvist berättar. Lyssna noga på ....det är viktigt att man planerar .... Det kan behövas extra högtalare. På mobilen hörs det ganska bra.