Årsmöte 2019 underhållning

Svante Lindqvist berättar.
Lyssna noga på
....det är viktigt att man planerar ....
Det kan behövas extra högtalare. På mobilen hörs det ganska bra.