SPF Kören Häggsångarna

Man mår bra av körsång - gå med SPF Häggens kör "Häggsångarna"

SPF Häggen har en kör som heter "Häggsångarna". Man träffas  träffas en gång i veckan och tränar under ledning av en dirigent som brukar vara en musikstuderande från Musikhögskolan. Repertoaren är blandad musik. Kören brukar ge en konsert vid jul och en under våren.

Kören har idag 15-20 medlemmar och man önskar gärna bli flera. Så tycker du om att sjunga så anmäl ditt intresse. Du behöver inte ha sjungit i kör tidigare utan alla medlemmar är välkomna.

Tid och plats: Fredagar kl. 10.00 i Medborgarskolan, Prästgårdsgatan 30

Kontaktperson:  Gull-Britt Mårtensson 070-677 11 67
E-post. gull-britt.martensson@medborgarskolan.se