Program

Här presenterar vi alla aktiviteter som anordnas av SPF Häggen
Anmälan till de olika aktiviteterna görs till 073 2550712, gärna via SMS. Detta nummer används alltid för anmälan.

Detta är de aktiviteter i datumordning som är klara för våren 2024. Ändringar eller tillkommande aktiviteter publiceras här, skickas ut via mejl och publiceras i SPF appen som vi rekommenderar er att ladda ner.

Vi hoppas att vi ses ofta!

Ons. 10jan.        Månadsträff
Ti      23 jan        Cafe på bit introduktionsträff
Ons. 14 feb.       ÅRSMÖTE Kyrkcenter
Ons 13 mars.     Månadsträff Kyrkcenter. Häggensångarna underhåller
Ons 10 april       Månadsträff Kyrkcenter
Ons 8 maj          Månadsträff Storstrand

 

Det är alla medlemmar tillsammans som skapar den förening vi vill ha! Kom därför gärna med tips på aktiviteter, resor och annat som just DU är intresserad av!