Informationsträff Sept 2019

16 nya medlemmar efter informationsträff