Ordförande har ordet

Noaks ark byggdes av amatörer och Titanic av proffs!

En förening lever inte av sig själv eller med automatik utan behöver ett antal engagerade medlemmar som hjälps åt. Föreningar som arbetar enligt vår svenska modell och har en demokratisk uppbyggnad där människor tillsammans ordnar verksamhet för sin intressegrupp.
Detta gäller också för SPF Häggen som är beroende av att det finns medlemmar som vill ta på sig ideella uppgifter. Det finns många både små och stora uppgifter som man kan hjälpa till med utan att för den skull binda sig för ett livstidskontrakt. Jag önskar att vi skulle ha ett ömsesidigt växeldradragande när det gäller våra aktiviteter och vad de ska innehålla.

Vi är idag 772 medlemmar så det borde finnas fler som vill och kan bidra till att utveckla vår verksamhet. Vi har några fantastiska eldsjälar som t-ex. leder studie/kamratcirklar, sköter hemsidan, deltar i styrelsearbete och valberedning och vår "Gubbliga" men det räcker inte.
Vi behöver DIG!
Vad kan du bidra med? Är det något du saknar eller vill ha mer utav? Ta kontakt med någon i styrelsen och kom med förslag.
Var inte rädd för att prova något nytt.
Ingen kan göra allt – men alla kan göra något!

Hälsningar från Sara