Inte ensam-projektet

Mötesglädje i stället för ensamhet -
SPF Seniorerna utvecklar en app för att minska ensamheten bland seniorer. Projektet finansieras av Allmänna Arvsfonden.

Inte ensam

Mötesglädje istället för ensamhet är namnet på SPFs projekt som syftar till att motverka ofrivillig ensamhet och bryta isolering bland seniorer. Det gör vi genom att skapa en digital mötesplats i form av en app för smarta telefoner och surfplattor.

Projektet är treårigt och finansieras i sin helhet av Allmänna Arvsfonden. Projektägare är SPF Seniorerna.

Snart är appen klar och vi går in i faserna testning och utbildning.
Vi hoppas du vill vara med och utveckla appen genom att testa appen och sedan bli cirkelledare.

Du kan läsa mer i appen i bifogade folder.

Du kan läsa mer om projektet på Förbundets hemsida genom att klicka på länken nedan:  https://www.spfseniorerna.se/aktiviteter/Tillsammans-mindre-ensam/