Berättarcafé 25 april 2022

Inför en intresserad publik berättade professor Jessica Körning-Lundberg om sin forskning om minnet. Ett viktigt och intressant ämne för oss seniorer.