Årsmöte 28 april 2022

Anders Gunnarsson omvaldes som ordförande vid SPF Seniorerna Åkerbärets årsmöte. Styrelsen fick tre nya ledamöter.

Ett 50-tal medlemmar var på plats då årsmötet öppnades med en parentation över avlidna medlemmar åren 2020 och 2021. Parentationen avslutades med pianisten Thomas Bergeskans egen känslosamma version av psalmen ”Blott en dag ett ögonblick i sänder”.

Årsmötesförhandlingarna, som på grund av pandemin omfattade även året 2021, leddes rutinerat av Eilert Apelqvist.

Föreningen redovisade en god ekonomi trots ett medlemstapp på 52 medlemmar under året. Vid årsskiftet hade föreningen 728 medlemmar.

Styrelsen fick följande sammansättning: Anders Gunnarsson, ordf, Torgny Johansson, vice ordf, Marita Torstensson, kassör, Lena Rantakyrö (ny) kassör, Annika Sandberg, Barbro Lundgren, Per Åström, (ny), suppleanter Ulla Bergström, (ny) och Mats Rosengren, (ny).

Till valberedningen omvaldes Inga-Britt Brännvall, ordf, samt nyval av Lilly Ekenberg och Birgit Isaksson.

Den nya styrelsen samlades efteråt för ett konstituerande möte.

Bild 1 Åkerbärets årsmöte leddes rutinerat av Eilert Apelqvist, med Ulla Karolin som sekreterare.

Bild 2 Föreningens kassör Marita Torstensson redogjorde för budgeten med slutsatsen att föreningens ekonomin var god.

Bild 3 Efter förhandlingarna kunde medlemmarna njuta av kaffe med smörgås och trevlig samvaro.

Bild 5 SPF Åkerbärets nya styrelse: Barbro Lundgren, Anders Gunnarsson, Lena Rantakyrö, Mats Rosengren, Marita Torstensson, Annika Sandberg, Inger Hedgren (avgick vid årsmötet) och Ulla Bergström. På bilden saknas Torgny Johansson och Per Åström (Ny).