Kontaktpersoner cirklar

Anmäl ditt intresse till respektive kontaktperson.

Tag kontak med den kontaktansvarige för att få mer information. 

Kvinnohistoria Ulla Bergström tel: 070-516 94 45,  e-post:  uinarken@gmail.com

Litteraturcirkel, kvinnohistoria – Aino Lundström, Tel:   070 - 56 02 494 , e-post:  aino42@live.se

Körsång – (ledning: Pekka Hellas):   kontaktperson:   Lilly Ekenberg, tel: 076 - 77 33 221,  e-post: lilly.ekenberg@telia.com

Promenader  –  Anita Hogbrand, tel:  070 - 52 39 664,  e-post: anita.hogbrand@bredband.net 

Bridge    –  Birgitta Artursson, tel:  070 -22 59 766, e-post: birgitta.artursson@gmail.com

Canasta  -  Inger Hedgren, tel:   070-27 39 133,   e-post: sing@telia.com

Grundkurs iPhone - Solveig Sundberg, tel 070- 51 12 093, e-post sundberg.Solvieg@gmail.com

Grundkurs Android, Samsung - Barbro Lundgren, tel 073-80 11 630, epost  barbro-lundgren@hotmail.com

Samtalsgrupp – Elisabeth Ljungberg, tel. 073-0615025 e-post: elisabeth.ljungberg1@gmail.com

Boule  -  Matz Rosenberg,  tel: 070-59 53 837 ,  e-post: matz.rosenberg@telia.com

Föreningsövergripande kurser- lokal Bergnäset

Träslöjd  -  Seniorsnickeriet - Eilert Apelqvist ,  tel: 070-53 32 674 , e-post: eilert.apelqvist@gmail.com

Bergnäsvävarna - Margareta Pohjanen, tel 070 - 30 80 065