Berättarcafé

På våra berättarcaféer inbjuds föreläsare som informerar om olika ämnen som är intressanta för oss seniorer.

Vi kommer att ha följande berättarcaféer i vår lokal Bikupan, Södra Kungsgatan 12.

  • Måndagen 20 september kl. 13.00 - Ann-Catrin Eide – Familjejuridik

  • Måndagen den 18 oktober kl. 13.00 - Lotta Lindgren, psykoterapeut – Relationer

  • Måndagen den 15 november kl. 13.00 - Anders Eriksson (LTU) – Anabola kan öka äldres livslust

Ingen föranmälan krävs.

Entre 40 kr inkl fika.

Varmt välkomna!