Berättarcafé

På våra berättarcaféer inbjuds föreläsare som informerar om olika ämnen som är intressanta för oss seniorer.

Vi kommer att ha följande berättarcaféer under våren i vår lokal Bikupan, Södra Kungsgatan 12.

Berättarcaféer: Ingen föranmälan. 50 kr inkl fika.

Måndagen den 29 januari kl. 13.00:

Thord Nilsson (fotograf och författare) visar och berättar om sina fantastiska naturbilder från norska Hellevik. Det är en mycket speciell plats som genom årtusenden formats av vind och vatten. Fotona visar människors avtryck i gammal miljö tillsammans med naturens egen förmåga att skapa unik och
oförglömlig konst – naturens egen konstutställning.

Måndagen den 19 februari kl. 13.00:

Tommy E Eriksson, journalist, författare & konstnär. ”Tala in om mig, tala med mig!” Tommy drabbades av en allvarlig stroke och han berättar om sina upplevelser. Föreläsningen handlar om kommunikationen mellan vårdtagare och vårdgivare och vad som händer en individ som förvandlas från resurs till belastning på några timmar.Tommy talar för de ”drabbade”.

Måndagen den 18 mars kl. 13.00

Sven Reinholdt (ordförande Demensföreningen) – berättar om sin egen personliga erfarenhet från när hans hustru fick diagnosen Alzheimer. Sven har stor erfarenhet och goda kunskaper om de diagnoser som ryms inom demensbegreppet. Han pratar även om tidiga tecken på demens.

Måndagen den 22 april kl. 13.00

Fixar´n i Luleå (Ulf Norén) informerar om vad han kan hjälpa till med. Han åker hem till seniorer och fixar kostnadsfritt det som 
behövs. Syftet är att undvika fallolyckor.

Måndagen den 13 maj kl. 13.00:

Thomas Åkerlund (Stadsarkivet) berättar om sitt arbete som kommunarkivarie och delar med sig av sin enorma kunskap om Luleås historia. Han visar oss även bilder från det gamla Luleå.

Varmt välkomna!