Studiecirklar

Uppdaterades: 19 januari 2020

Studiecirkelverksamheten och kulturaktiviteterna bedrivs både i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan (SV) och i egen regi.

 Studiecirkelverksamhet

Studiecirkelverksamheten och kulturaktiviteterna anordnas både i egen regi, tillsammans med andra SPF-föreningar och i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan (SV). 

Cirklar som nu pågår i SPF-Åkerbärets regi är nedanstående. De flesta är kostnadsfria.

  • Hälsosamtal (inkl promenad) med Anita Hogbrand
  • Kvinnohistoria med Inez Boström
  • Körsång med Pekka Helles
  • Litteraturcirkel med Marja-Liisa Åström och Inger Hedgren
  • Matlagningskurs med Lars-Göran Karlsson
  • Sång och musik Rubus
  • Två träslöjdskurser på Bergnässkolan (spf-gemensamma). -Träslöjd med Sune Furbeck samt träslöjd med Eilert Apelqvist.
  • Matlagningscirkel - hälsosam mat med Moses Matsson som cirkelledare

Studiecirklar som nu anordnas av Studieförbundet Vuxenskolans (SV)  finns på SV:s hemsida

Vid frågor angående studiecirklar i SV:s regi och för anmälningar ring direkt till  SV - telefon 893 20. SPF medlem har 10% rabatt.

Kom gärna med egna förslag på studiecirklar.

Har du frågor eller förslag till studiecirkar ring gärna SPF Åkerbärets studieombud Marita Torstensson, tel 070-679 69 23 eller mejl m.torstensson49@gmail.com

Publicerades: 26 augusti 2017 Uppdaterades: 19 januari 2020