Kontakta oss

Personbilden är ej tillgänglig.

Anders Gunnarsson

Styrelsen ordförande

Personbilden är ej tillgänglig.

Per Åström

Styrelsen vice ordförande, Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Ingeborg Mårtensson

Styrelsen ersättare

Personbilden är ej tillgänglig.

Ulla Bergström

Styrelsen ersättare

Personbilden är ej tillgänglig.

Marita Torstensson

Styrelsen kassör

Personbilden är ej tillgänglig.

Inger Blom

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Torgny Johansson

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Eilert Apelqvist

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Lena Rantakyrö

Styrelsen sekreterare