Kontakta oss

Karl-Gösta Aasa

Rekrytering/Marknad/Kommunikation

Ingabritt Brännvall

Valberedning,Resor

Kjell Eriksson

Resor

Angela Heginuz

Webbredaktör,Medlemsregisteransvarig CU

Anita Hogbrand

Folkhälsa/Friskvård

Barbro Lundgren

Utbildning

Anita Hogbrand

Folkhälsa/Friskvård

Mats Rensfeldt

Revisor

Margaretha Rönnqvist

Resor

Anita Hogbrand

Folkhälsa/Friskvård

Annika Sandberg

Webbredaktör,Pensionärsråd kommunalt (KPR) ordinarie,Data

Erianne Stillbe

Valberedning