Kontakta oss

Karl-Gösta Aasa

Rekrytering/Marknad/Kommunikation

Ingabritt Brännvall

Valberedning,Resor

Angela Heginuz

Webbredaktör,Medlemsregisteransvarig CU

Per-Åke Nilsson

Revisor

Barbro Lundgren

Utbildning,Rekrytering/Marknad/Kommunikation,Medlemsregisteransvarig CU

Per-Åke Nilsson

Revisor

Mats Rensfeldt

Revisor

Margaretha Rönnqvist

Resor

Per-Åke Nilsson

Revisor

Annika Sandberg

Webbredaktör,Pensionärsråd kommunalt (KPR) ordinarie,Data

Anders Gunnarsson

Rekrytering/Marknad/Kommunikation

Anita Hogbrand

Folkhälsa/Friskvård

Ulla Bergström

Rekrytering/Marknad/Kommunikation

Lilly Ekenberg

Valberedning

Inger Hedgren

Rekrytering/Marknad/Kommunikation

Birgit Isaksson

Valberedning