Länkar

Viktiga länkar för oss seniorer

Länkar inom Luleå Kommun

På Luleå Kommuns hemsida finns mycket värdefull information för oss seniorer. Om du klickar på nedanstående länk hittar du mycket information som är viktig att ta del av. Här finns information om hemtjänst, färdtjänst, boenden, stöd och hjälp mm. Här finns också massor med länkar till fördjupande information till dig som är nyttig när du känner behov av stöd och hjälp.

Klicka på denna länk för mer information och navigera dig vidare för att hitta var du kan få stöd och hjälp.

Du kan även ringa Luleå kommuns växel 0920-45 30 00 om du behöver kontakt med kommunens handläggare.

Övriga webbplatser och dokument på nätet.

Råd om vård 1177

Om och för anhöriga

ÄLDREGUIDEN - Socialstyrelsen

Här kan du jämföra kommunernas äldreomsorg och olika hemtjänstverksamheter, äldreboenden och dag-verksamheter. Äldreguidden bidrar med information om verksamheterna och kan utgöra ett stöd vid val av exempelvis hemtjänst.

Läkemedelsverket

Här kan du läsa om ett tryggt byte av medicin på apoteket.

Ansökan om bostadstillägg

Framtidsfullmakt

Lagen om framtidsfullmakt trädde i kraft den 1 juli 2017.

Tanken med en framtidsfullmakt är att det ska vara möjligt att själv bestämma vem som ska fatta beslut åt dig i framtiden, om och när du själv inte längre är beslutskapabel.

Framtidsfullmakten är i första hand tänkt att vara ett komplement till god man och förvaltare och vanlig fullmakt.

På Demensförbundet kan du läsa mer. Här finns även en blankett att ladda ner som hjälper dig att upprätta ett framtidskontrakt.