Strömsunds kommunala pensionärsråd - KPR

För många äldre är beslut som fattas i kommuner, landsting och regioner avgörande för deras livskvalitet och välbefinnande. För SPF Seniorerna är det viktigt att vi kan vara med och bevaka och samtidigt via samverkansgrupper påverka kommunens beslut i olika frågor som rör oss seniorer.

Varje kommun har ett pensionärsråd (KPR), som skall stärka pensionärernas inflytande i alla kommunala frågor som rör deras intressen. Pensionärsrådet ska också tillföra kommunala styrelser och nämnder pensionärernas kunnande och erfarenhet.

Strömsunds kommun omfattar följande SPF föreningar:
Utrikes Hammerdal och Vattudalen

Under mandatperioden 2019-2020 representeras SPF Seniorerna  i Strömsunds kommunala pensionärsråd (KPR) av:

Ordinarie ledamöter:
- Inga-Brith Nilsson, SPF Seniorerna Vattudalen
  Tel: 073-0675491      mail: inga-brith.nilsson@telia.com

- Gunvor Lindmark, SPF Seniorerna Utrikes Hammerdal
  Tel: 076-8017723      mail: olofssongm@gmail.com


Ersättare:
- Jan-Ola Bergkvist, SPF Seniorerna Vattudalen
  Tel: 070-6633164      mail: janola.bergkvist@gmail.com

- Marianne Eriksson, SPF Seniorerna Utrikes Hammerdal
  Tel: 070-3984583 mail: marianneme@telia.com
 

Information om Strömsunds kommuns Kommunala Pensionärsrådet (KPR), deras möteskalender och protokoll från olika möten kan man läsa på följande sida:

Strömsunds Kommunala pensionärsråd