Strömsunds kommunala pensionärsråd - KPR

För många äldre är beslut som fattas i kommuner, landsting och regioner avgörande för deras livskvalitet och välbefinnande. För SPF Seniorerna är det viktigt att vi kan vara med och bevaka och samtidigt via samverkansgrupper påverka kommunens beslut i olika frågor som rör oss seniorer.

Varje kommun har ett pensionärsråd (KPR), som skall stärka pensionärernas inflytande i alla kommunala frågor som rör deras intressen. Pensionärsrådet ska också tillföra kommunala styrelser och nämnder pensionärernas kunnande och erfarenhet.

Strömsunds kommun omfattar följande SPF föreningar:
Utrikes Hammerdal och Vattudalen

Under mandatperioden representeras SPF Seniorerna  i Strömsunds kommunala pensionärsråd (KPR) av:

Ordinarie ledamöter:
- Göran Bergström, SPF Seniorerna Vattudalen
  Tel: 070-303 08 82      mail: gbe500@hotmail.com

- Jan Gunnar Eliasson, SPF Seniorerna Utrikes Hammerdal
  Tel: 070-299 25 05      mail: evajangeliasson@hotmail.se


Ersättare:
- Jan-Ola Bergqvist, SPF Seniorerna Vattudalen
  Tel: 070-6633164      mail: janola.bergkvist@gmail.com

- Marianne Eriksson, SPF Seniorerna Utrikes Hammerdal
  Tel: 070-3984583 mail: marianneme@telia.com
 

Information om Strömsunds kommuns Kommunala Pensionärsrådet (KPR), deras möteskalender och protokoll från olika möten kan man läsa på följande sida:

Strömsunds Kommunala pensionärsråd