RPR information

På denna sida kan du läsa om diverse information från Regionens Pensionärsråd.


Verksamhetsberättelse för RPR år 2021 Klicka här

Minnesanteckningar från möte den 22 april 2021 med regionens RPR.
Mötet avsåg vaccinationsläget inom regionen

- Utdrag ur minnesanteckningar Klicka här
- Vaccinationsläget (OH bilder) Klicka här
- Sammanfattning Klicka här

Vaccinationsläget 26 febr 2021 Klicka här