En god och nära vård

En ny folder från SPF Seniorerna förklarar omställningarna i vården för alla seniorer.

Stockholmsdistriktets ordförande Ann Hedberg Balkå är även ledamot i Förbundsstyrelsen. Där har hon varit med och tagit fram foldern ”En god och nära vård - ett hälsolyft för seniorer” för alla förbundets medlemmar och blivande medlemmar.

Foldern beskriver omställningen i hälso-och sjukvården med primärvården som nav, vilket innebär att individens behov och förutsättningar ska gälla, så kallad personcentrerad vård.

Foldern utgör ett viktigt underlag för samtal och påverkansfrågor inför höstens val.

Du kan läsa den här:
En god och nära vård