Distriktsstyrelse 2022

Distriktsstyrelsen för verksamhetsåret 2022 har åtta ledamöter. Ordförande är Ann Hedberg Balkå från Järfälla.

Ann Hedberg Balkå

Styrelsen ordförande

Maris Sedlenieks

Styrelsen vice ordförande

Lena Hedquist

Styrelsen vice ordförande

Lennart Eriksson

Styrelsen ledamot

Birgitta Hagström

Styrelsen ledamot

Ewa Kardell

Styrelsen ledamot

Eva Öbom Ekdahl

Styrelsen ledamot

Monia Sturén

Styrelsen ledamot

Margareta Sutton

Styrelsen ledamot

Styrelsen uppgifter är att ansvara för distriktets angelägenheter. Styrelsen har att svara för organisation, verksamhet och förvaltning.