Distriktsstyrelse 2023-2024

Distriktsstyrelsen för verksamhetsåret 2023-2024 har åtta ledamöter. Ordförande är Ann Hedberg Balkå från Järfälla.

Personbild

Ann Hedberg Balkå

Styrelsen ordförande

Personbild

Maris Sedlenieks

Styrelsen vice ordförande

Personbild

Lena Hedquist

Styrelsen vice ordförande

Personbild

Ewa Kardell

Styrelsen ledamot

Personbild

Per Hedenström

Styrelsen ledamot

Personbild

Barbro Rhodin

Styrelsen ledamot

Personbild

Margareta Sutton

Styrelsen ledamot

Personbild

Ritva Elg

Styrelsen ledamot

Personbild

Monia Sturén

Styrelsen ledamot

Styrelsen uppgifter är att ansvara för distriktets angelägenheter. Styrelsen har att svara för organisation, verksamhet och förvaltning.

Stockholmsdistriktets styrelse