Rapporter

Uppdaterades: 17 december 2020

Gemensam kravlista från de fyra pensionärsorganisationer

Projekt för att minska ensamheten bland äldre

Kommunerna i Stockholm måste ta undernäring på allvar

Vilka kommer att styra och vilka vallöften infrias i landstinget?

Rapport från LPR

Hur fungerar vårdcentralerna?

Vårdcentralpatrullen i startgroparna!

Utdrag ur SPF Seniorernas vård- och omsorgspolitiskt program, Munälsa

Vårdcentralpatrullen

Om inkomna motioner till distriktsstämman 9 april 2019

Rapport om seminariet "Våld i nära relationer"

Synpunkter/erfarenheter om sammanhållen vård

Framtidsfullmakt

Bygg mer för äldre

Patientriksdag

Trafikinformation

Om framtidsfullmakt

Notiser och artiklar

Nya politiker, nya relationer

Referat från sem. om digital kommunikation

Vårdcentralpatullen

Rapport från socialstyrelsen

Sagan om sotaren

Senaste nytt från Trafikförvaltningen

Ny primärvårdsstrategi

Rapport från ordförandekonferens 2019

Rapport om SIS

Rapport om patientsriksdagen 2019

Patientsriksdagen 2019- Rapporten

Rapport om förbundets 80-års jubileum

Satsningar på seniorer i budgetpropositionen

Bygga broar

SPF Seniorernas 80-årsfirande

Vårdcentralpatrullens rapport 10/10

Höjda åldersgränser i pensionnystemet

Vårdcentralrapporten-kort version

Rapport om vad händer på närsjukhusen

Notis om personalproblem i äldreomsorgen

Notis om vässa pensionärsråden

Rapport om sammaboende lever längre

Höjda pensioner

IT-användning i Sverige 2019

Distriktsstyrelsen yttrande över inkomna motioner till kongressen

Rapport från HSF

Riksdagsseminarium om kontanter 19 feb.

Om Jourläkarbilen

Några tankar kring covid-19

Rapport om seniorerna digitala vanor

Digitala vanor under Coronakrisen

Nyfiken på distriktsstyrelsen och kansli

Hur fungerar pensionärsråden i din kommun?

Sammanställning av enkät till kommunernas pensionärsråd i Stockholms län och Stockholm stads pensionärsråd.

Hälso- och Sjukvårdsförvaltningens samrådsmöte

Trafikfrågor från Trafikförvaltningen

Publicerades: 23 oktober 2017 Uppdaterades: 17 december 2020