Påverkan

SPF Seniorerna ägnar sig åt påverkan på flera olika sätt och på flera olika nivåer. Så här arbetar vi i SPF Seniorernas Stockholmsdistrikt.

Bild från politikerutfrågning i Landstingshuset i Stockholm inför valet 2022

Aldrig tidigare har andelen äldre varit så stor som nu. Idag utgör personer som är 65 år och äldre en femtedel av befolkningen. År 2030 kommer andelen att ha ökat till en fjärdedel.

Människor över 65 ses ofta som ett kollektiv, men självklart ska var och en få ses som en individ som, med bevarad värdighet och integritet, själv bestämmer över sitt liv.

SPF Seniorerna arbetar för att Sverige ska ha bästa tänkbara äldrepolitik och bildar opinion i alla viktiga äldrefrågor. Vi är seniorernas röst i samhället.

Vilka frågor driver vi?

SPF Seniorernas Stockholmsdistrikt bedriver påverkansarbete i regionala frågor som sjukvård, kollektivtrafik och kultur samt inom vissa frågor som påverkar stockholmare i stort, till exempel hanteringen av elsparkcyklar i innerstaden.

I distriktets lokalföreningar bedrivs lokalt påverkansarbete kring frågor som närmiljö, lokala äldreboenden osv.

På riksnivå bedriver förbundet påverkan i frågor som rör seniorer i hela Sverige.

Hur påverkar vi?

Distriktet fungerar som remissinstans i relevanta regionala frågor (länk till remisser som redan finns upplagda under Om distriktet), både direkt och indirekt via något av de råd som SPF Seniorerna Stockholmsdistriktet finns representerade i.

Distriktet utser dessutom representanter till flera olika råd i regionen (länk till Uppdrag i distriktet som redan finns upplagt under Om distriktet). Representanterna fungerar som seniorers röst och har som uppgift att föra fram seniorers behov och åsikter i de beslut som fattas, samt att ta del av information för distriktets räkning.

Andra sätt att bedriva påverkansarbete kan vara debattartiklar, öppna brev, föreläsningar mm. Inför valet ordnade SPF Seniorernas Stockholmsdistrikt en politikerutfrågning tillsammans med övriga seniorförbund.

Läs mer om vad vi vill i vårt regionpolitiska program (2022).