Nyheter

I nya spår för framtida SENIORLIV!

Hösten 2019 anslöt SPF Seniorerna Stockholm till det samarbete som SPF Seniorerna Sörmland varit med i sedan 2016.

Kansliets arbetstider under hösten 2020

Från 1:a oktober 2020 har kanslipersonalen gått tillbaka till ordinarie arbetstid:

Vi ställer inte in, vi ställer om!

Distriktets aktiviteter under hösten 2020

SPF Seniorernas brev om återköp av SL:s årskort

Återköp av årskort inom SLs kollektivtrafik