Nyheter

Nytt datum till distriktsstämman

Efter en samlad bedömning har Distriktsstyrelsen i dag beslutat att flytta fram distriktsstämman från den 7 april till den 25 augusti.

Information om inställda aktiviteter

Distriktet ställer in samtliga arrangemang som distriktet är ansvarig för tom 15 augusti oberoende av antalet deltagare.

Berwaldhallen våren 2020

Erbjudande till alla SPF medlemmar till Berwaldhallen under våren!