Kultur

Kultur skapar mötesplatser, berikar livet och ökar välmåendet för många seniorer.

En stor del av publiken på våra kulturinstitutioner består av just seniorer. Tillgången ökar om dessa kulturinstitutioner även är öppna dagtid.

Träffpunkter, bokcirklar, gruppaktiviteter och studiecirklar kan förebygga och bryta ensamhet. Ideella organisationer, som till exempel seniororganisationerna, står för många av dessa aktiviteter. Här kan regionen bidra med verksamhetsstöd och lokaler.

Även den som inte själv kan ta sig till en föreställning ska få delta i kulturlivet. Om stödet för kulturinsatser inom vård och särskilda boenden återinförs kan fler ta del av kulturen. Av samma anledning bör regionen fortsätta att satsa på kultur i offentliga verksamheter, som i kollektivtrafiken och i vården.

I vårt regionpolitiska program (2022) kan du läsa mer under rubriken ”Kultur skapar mötesplatser”.