Trafik

Många seniorer saknar bil och är beroende av en tillgänglig, pålitlig, trygg och prisvärd kollektivtrafik för att kunna delta i aktiviteter, besöka butiker eller ta sig till sina vårdmöten.

Regionen kan förbättra kollektivtrafiken genom att låta skärgårdstrafiken ingå i SL:s biljettsystem, öka turtätheten i glesbygd och utveckla närtrafiken.

Turer och tidtabeller bör planeras så att de passar seniorers behov, och hållplatser och stationer måste utformas så att de är säkra, trygga och tillgängliga. Tydlig trafikinformation och bemanning med tågvärdar, spärrvakter och ordningsvakter underlättar resande och ökar tryggheten.

Färdtjänst och taxi ska ses som ett komplement till kollektivtrafiken, vara enkelt att boka och ha bilar på rimligt avstånd även i glesbygd. Samåkning bör endast ske om det inte leder till onödiga omvägar och förseningar.

Regionen bör erbjuda rimliga priser och se till att chaufförer och beställningsmottagare har goda kunskaper i svenska.

I vårt regionpolitiska program (2022) kan du läsa mer under rubriken ”Kollektivtrafik för ett självständigt liv”.