Stadga, verksamhetsberättelse

Här hittar du SPF Seniorernas stadgar.
Här finns också handlingar till årets stämma som äger rum den 6 april