Distriktets Intranät

Är du funktionär i en av våra föreningar? Då kan du ta del av dokument på distriktets intranät.

Föreningsfunktionärer inom Stockholmsdistriktet har tillgång till distriktets intranät där de kan ta del av protokoll, minnesanteckningar från samverkansgrupper samt andra dokument.

Är du funktionär men saknar tillgång till intranätet? Hör av dig till Stockholmsdistriktets kansli: info@spfstockholm.se