Distriktets Intranät

Distriktet har ett nytt intranät. Det gamla uppdateras inte längre. Är du funktionär men saknar inloggningsuppgifter till nya intranätet? Hör av dig till Stockholmsdistriktets kansli.

Föreningsfunktionärer inom Stockholmsdistriktet kan logga in på intranätet för att ta del av distriktsstyrelsen protokoll samt minnesanteckningar från samverkansgrupper.

Är du funktionär men saknar tillgång till nya intranätet? Hör av dig till Stockholmsdistriktets kansli.


Intranätlösningen nedan kommer att upphöra. Än så länge hittar du tidigare dokument här, men det uppdateras som sagt inte längre.

För att komma till inloggningssidan till gamla intranätet, klicka här!