Distriktets intranät

Föreningsfunktionärer inom Stockholmsdistriktet har tillgång till intranätet där de kan ta del av material som protokoll och minnesanteckningar från samverkansgrupper mm.

Är du funktionär men saknar tillgång till nya intranätet? Hör av dig till Stockholmsdistriktets kansli: 

info@spfstockholm.se