Besök på Nockebyhöjdens vård- och omsorgsboende

Arbetsgruppen Äldrefronten har under de senaste åren besökt ett antal demensboenden i Bromma för att skaffa oss en uppfattning om hur omsorgen framför allt med fokus på hur anhöriganknytningen fungerar. Nyligen besökte vi Brommagården för andra gången som imponerade på oss med ett mycket gott ledarskap, nöjda boende och anhöriga.

Nu hade turen kommit till SVHP Nockebyhöjdens vård-och omsorgsboende där vi fick träffa avdelningschef Jonas Allenbrandt och geriatriksjuksköterskan CarolineNockebyhöjden tar emot 84 boende, varav en demensenhet som består av tre gruppboenden med vardera åtta platser. Det var ett mycket positivt möte. Jonas talade om det goda värdskapet som ska utgå från individens behov och med visad respekt för den enskildes önskemål. Den sociala samvaron för de boende är viktig och det finns tillgång till olika aktiviteter som leds av arbetsterapeuter och sjukgymnaster, exempelvis sittgymnastik, dansterapi, sång-och musikstunder, bakning, utflykter, luncher och frukostgrupp. Anhöriga är alltid välkomna både till vardags och när det är grillfest, fredagsdrink eller firande av olika högtider. Personalen försöker i görligaste mån att tillgodose de boendes önskemål. Om någon vill sova länge på morgonen så får man göra det. Personalen är mån om att alla ska ha en meningsfylld tillvaro, sina handikapp till trots. För oss kändes som om det fanns ett mycket tillåtande och generöst klimat både för de boende och för personalen.

Både Jonas och Caroline uttrycker en önskan om att alltid hitta nya sätt för att göra vardagen så utvecklande som möjligt för de boende. De sa också att de verkligen trivdes med sitt arbete och gick till jobbet med glädje. En mycket liten personalomsättning tyder på att det stämmer att också resten av personalen trivs.

Som avslutning på besöket fick vi en rundvandring i de ljusa och trevliga lokalerna. Några av rummen vetter mot tallskogen och de boende möblerar med sina egna möbler förutom sängen som tillhör boendet. Ett inventiöst badrum hör också till varje lägenhet.

Många står i kö för att få komma till Nockebyhöjden som är ett boende med mycket gott rykte. På grund av ombyggnation är det för närvarande intagningsstopp till den somatiska delen.

Karin Holmborg