Årsmöte 2018

Kallelse till årsmöte med SPF Seniorerna Bromma

Årsmötet äger rum måndagen den 5 februari 2018 i Brommasalen i Alviks kulturhus.
På mötet beslutas i sedvanliga frågor som fastställande av resultat- och balansräkning, ansvarsfrihet för styrelsen, budget för 2018, medlemsavgift för 2019, val av styrelseledamöter, val av ombud till distriktets årsstämma, ledamöter av stadsdelsnämndens pensionärsråd samt valberedning.

Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet.

Vi kommer föreslå en höjning av medlemsavgiften från 230 kr till 260 kr. Av dessa går 60 kr oförändrat till vår förening, 40 kr till distriktet och resten till förbundet.

Här följer länkar till årsmötesdokumenten:

Om du har frågor hör av dig till Lena Hedquist,
lena.hedquist@gmail.com eller 073-759 40 82.

STYRELSEN