Distriktets ordförande har ordet

Ordförandebrev februari 2023

Tiden rusar i väg ju äldre man blir känns det som. Vi är inne i årsmötesmånaden för våra föreningar. Det innebär för min del att jag ska försöka delta på så många möten som möjligt förutom alla webinarier, valberedningar i Förbundet och Vuxenskolan.

Några föreningar har problem att få personer att ställa upp i styrelser och som funktionärer, och det är ett problem som eskalerar varje år och det innebär också att det är svårt att fylla platserna i valberedningarna.

Just nu satsar förbundet och distriktet på att stärka kompetensen i KPR och RPR. Vi har en heldag för våra KPRare i Sandviken den 23 februari. Förhoppningsvis kommer våra RPRare att träffa kollegorna från Hälsingedistriktet i närtid för att diskutera ihop sig om viktiga frågor att driva. Bägge grupperna är beroende av frågeställningar från distrikt, föreningar och medlemmar.

Berndt Ericsson från DS och Bosse Westerlund, digitaliseringsansvarig, samt Lisa Andersson från SV har arbetat fram ett mycket bra och nydanande utbildningsprogram för 2023, som nu också är samordnat med förbundets utbildningar. Här finns mycket kunskap och hjälp att få för våra funktionärer och medlemmar. Den 21 mars genomförs ett digifysiskt webbinarium i samarbete mellan förbundet, distriktets studie- och digiltaliseringsombud.

Friskvårdsveckan återkommer V19 och planeringen pågår. Programmet kommer på hemsidorna. Trafikrallyt är under planering och SPF Seniorerna Österfärnebo återkommer med inbjudningen. Seniorvarvet återkommer också den 1 oktober i Bolongnern. Nytt detta år är att distriktet står som arrangör för förbundsmästerskapen i Golf på Gävle GK 12 - 13 september. Inbjudan kommer. Det innebär att vi samordnar vårt distriktsmästerskap med förbundsmästerskapet.

Årsstämman blir som tidigare meddelats 17 april. Värdförening är SPF Seniorerna Österfärnebo och blir på Gysinge Herrgård. Programmet och den formella kallelsen kommer i närtid. Meningen var att vår GS Peter Sikström skulle medverka, men han var tvungen att prioritera om, och trots att vår förbundsordförande Eva Eriksson var hos oss förra året ville hon gärna komma i år också vilket vi naturligtvis är tacksamma för.

Medlemsstatistiken för januari 2023 har just kommit och visar glädjande nog återigen en ökning. Vi är nu 3 212 medlemmar i distriktet. Bra program i föreningarna och stort engagemang i äldrepolitiska frågor är förhoppningsvis förklaringen.

För att säkerställa att alla inbjudningar, information etc. från bl.a. förbundet och distriktet ska nå rätt målgrupp, vill jag uppmana alla medlemsregisteransvariga att fortlöpande hålla medlemsregistret uppdaterat då det gäller funktionärer.

Vi hörs och ses
Hans Ström
Ordförande