Blänkare om Regionala pensionärsrådet (RPR)

Här hittar du information om Regionala PensionärsRådet (<== klicka här)) i Gävleborg. Här ser du namnet på distriktets representanter och länkar till protokoll, Region Gävleborgs årsredovisning för 2021 samt den Regionala kommande bibliteksplanen.