Policy SPF Seniorerna S:t Ragnhild


Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) gäller i hela EU och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras. Mycket i dataskyddsförordningen liknar de regler som fanns i personuppgiftslagen.(PUL)

SPF Seniorerna S:t Ragnhild använder dina personuppgifter enligt följande:
1. För kommunikation med medlemmar via post, epost, sms, telefon.

2. För medlemsförsäkring från Skandia och/eller IF.

3. För mottagande av adressförändringar och avregistreringar från SPAR.

4. För deltagarlistor som används på de sätt som behövs för att driva våra aktiviteter samt avrapportering från dessa till kommunen och studieförbund.

5. För upprättande av födelsedagslistor (högtidsuppvaktning).

6. Endast personuppgifter för styrelsemedlemmar och funktionärer publiceras i programblad, hemsida och funktionärsregister.

7. Vid kommunikation i t ex epost för kallelser eller deltagande i aktiviteter med många samtidiga medlemmar döljs övriga adresser.

8. Endast styrelsen och av styrelsen utsedd ansvarig för medlemsregistret ges åtkomst till Medlemsregistret.

9. Vid avslutat medlemskap tas alla personuppgifter bort efter ett år när all rapportering till berörda instanser skett.

10. Foton som tas vid våra sammankomster, möten och aktiviteter kan komma att läggas ut på föreningens hemsida och Facebook. Information om föreningen och föreningens ändamål på detta sätt anser vi här väger tyngre, för att därigenom kunna erhålla nya medlemmar, samt att existerande medlemmar kan se vad som händer. Vi kommer därför också att minst en gång per vår och höst meddela detta till deltagarna på ett månadsmöte.
Om då medlem begär att publikation inte ska ske, kommer foton med denne inte att publiceras.

11. Medlem har rätt att ta del av sina egna personuppgifter.


Policy godkänd av styrelsen 2018-12-05.