Vad gör SPF Seniorerna S:t Ragnhild

Äldrepolitik

SPF Seniorerna S:t Ragnhild verkar på det lokala planet för att vi i Söderköping skall ha en bra äldrepolitik. Vi verkar i det kommunala pensionärsrådet i Söderköping och bildar där opinion i viktiga äldrefrågor.

Folkhälsa och kompetensutveckling

SPF Seniorerna S:t Ragnhild arbetar med folkhälsa och friskvård. Vidare står kompetensutveckling högt i kurs hos våra medlemmar.
Som lokal förening kan vi erbjuda studiecirklar, föreläsningar och kulturaktiviteter liksom intressanta resor, rundvandringar och studiebesök.

Gemenskap

En viktig uppgift för oss som lokal förening är att hitta olika aktiviteter som stimulerar till gemenskap. Enbart fantasin hos våra medlemmar sätter gränser.

Viktiga frågor

Hur kan äldre hålla sig friska?
Hur kan äldre få en bra omsorg?
Hur kan äldre få ett bra boende i livets olika faser?
Hur kan äldres ensamhet brytas?